Πορτραίτο: Eugenius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

objects: 2
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 7
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Two emperors, nimbate, of equal size, seated facing on throne; the emperor on right holding mappa, and the two together holding globe. Behind, Victory with outspread wings; below palm-branch

objects: 84
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBS-ROMA: Roma seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear (barb is always shown)

objects: 7
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
393 - 394
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Two emperors, nimbate, seated, facing on throne, the one on right holding mappa in left hand and the two together holding globe, both emperors have legs draped. Behind, a Victory, below, palm-branch.
Χρονολόγηση
393 - 394
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
393 - 394
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within wreath
Χρονολόγηση
393 - 394
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield
Χρονολόγηση
393 - 394
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES RO-MANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Roma helmeted and Constantinopolis turreted, seated on throne, Roma, facing, holding Victory on globe and sceptre, Constantinopolis, turned towards Roma, right foot on prow, holding Victory on globe and cornucopiae
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed and draped in imperial mantle, left, holding mappa and short sceptre
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, scattering coins with right hand and holding sceptre in left, in quadriga.

objects: 3
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Two emperors, nimbate, seated facing, together holding globe. Behind and between them the upper portion of a Victory with outspread wings; between them below, a palm-branch (but the dress covers both legs)
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed and draped in imperial mantle, left, holding mappa and short sceptre
Οπισθότυπος
VOTA-PV-BLICA: Two emperors, nimbate and draped in imperial mantle, seated facing on seperate thrones, each holding sceptre and the elder holding mappa in uprised right hand

objects: 3
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius

objects: 4
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield

objects: 2
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS-EXERCITVS: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield

objects: 410
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear

object: 1
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος