Υπεύθυνος έκδοσης: Cossus Cornelius Lentulus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

objects: 8; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
12 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
COSSVS CN F LENTVLVS: Equestrian statue of Agrippa bearing trophy on ornamented pedestal
Χρονολόγηση
12 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
COSSVS LENTVLVS RES PVB AVGVST: Augustus, togate, standing left, extending hand to kneeling Respublica

objects: 3
Χρονολόγηση
12 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS COS XI: Head of Augustus, oak-wreathed, right
Οπισθότυπος
M AGRIPPA COS TER COSSVS LENTVLVS: Agrippa head right, with combined mural and rostral crown
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος