Υπεύθυνος έκδοσης: C. Marius C F Tro
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

objects: 2
Χρονολόγηση
13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right; behind, lituus
Οπισθότυπος
C MARIVS C F TRO IIIVIR: Augustus, laureate, left, and Agrippa, with combined mural and rostral crown, right, both togate and holding roll; capsa at feet

objects: 4; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right; behind, lituus
Οπισθότυπος
C MARIVS C F TRO IIIVIR: Augustus, veiled and togate, standing at angle to left, holding simpulum in right hand

objects: 7; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right; behind, lituus
Οπισθότυπος
C MARIVS C F TRO IIIVIR: Quadriga right, carrying palm

object: 1
Χρονολόγηση
13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right, in oak-wreath
Οπισθότυπος
C MARIVS C F TRO IIIVIR: Augustus, laureate, left, and Agrippa, with combined mural and rostral crown, right, both togate and holding roll; capsa at feet
Χρονολόγηση
13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right, in oak-wreath
Οπισθότυπος
C MARIVS C F TRO IIIVIR: Augustus, veiled and togate, standing at angle to left, holding simpulum in right hand
Χρονολόγηση
13 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right; behind, lituus and simpulum
Οπισθότυπος
C MARIVS TRO IIIVIR: Augustus, veiled and togate, ploughing, right, before city-walls with two oxen

objects: 8
Χρονολόγηση
13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right; behind, lituus
Οπισθότυπος
C MARIVS TRO IIIVIR: Bust of Diana, diademed, right; behind, quiver

objects: 2
Χρονολόγηση
13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right; behind, lituus
Οπισθότυπος
C MARIVS TRO IIIVIR: Julia, Gaius and Lucius Caesar, heads right, wreath central above

objects: 5
Χρονολόγηση
13 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right, in oak-wreath
Οπισθότυπος
C MARIVS TRO IIIVIR: Julia, Gaius and Lucius Caesar, heads right, wreath central above
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος