Νομισματική αξία: Reduced half siliqua
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Reduced half siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A PERPETV: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος