Νομισματική αξία: Quinarius aureus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 241

objects: 3
Χρονολόγηση
18 B.C. - 17 B.C.
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
Victory, draped, standing right on globe, holding branch down in right hand and aquila in left

object: 1
Χρονολόγηση
18 B.C. - 17 B.C.
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
Victory, draped, standing front on globe, head left, holding wreath in right hand and standard on left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
18 B.C. - 17 B.C.
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
Victory, draped, standing front, head right, holding palm in right hand and trophy in left
Χρονολόγηση
18 B.C. - 17 B.C.
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Colonia Patricia
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
AVGVST: Victory standing front, head left, holding aquila in right hand and signum in left
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
IMP XII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

object: 1
Χρονολόγηση
11 B.C. - 10 B.C.
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
TR POT XIII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

object: 1
Χρονολόγηση
9 B.C.
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVI: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

object: 1
Χρονολόγηση
7 B.C. - 6 B.C.
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap
Χρονολόγηση
A.D. 1 - A.D. 2
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXIIII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap
Χρονολόγηση
A.D. 2 - A.D. 3
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXV: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap
Χρονολόγηση
A.D. 4 - A.D. 5
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 6 - A.D. 7
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVIIII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 7 - A.D. 8
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXX: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap
Χρονολόγηση
A.D. 8 - A.D. 9
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXI: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 15 - A.D. 16
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XVII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 18 - A.D. 19
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XX: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible
Χρονολόγηση
A.D. 20 - A.D. 21
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 22 - A.D. 23
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 23 - A.D. 24
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXV: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 24 - A.D. 25
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXVI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 241

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος