Νομισματική αξία: Half siliqua
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 81

objects: 2
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N CONSTA-NS P F AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
393 - 394
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
393 - 394
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
394 - 395
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
394 - 395
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
394 - 395
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Χρονολόγηση
394 - 395
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Χρονολόγηση
394 - 395
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES RO-MANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AV-GVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
457 - 474
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAL/REI/P(rev.U)I within wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 81

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος