Θεότητα: Vulcan
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
VOLKANVS VLTOR: Bust of Vulcan, bearded with round cap, right
Οπισθότυπος
GENIO P R: Cap of Vulcan over anvil; tongs, left; hammer, right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
VOLKANVS VLTOR: Bust of Vulcan, bearded with round cap, right
Οπισθότυπος
SIGNA P R: Aquila between two standards; altar to right
Χρονολόγηση
A.D. 258
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DEO VOLKANO: Vulcan, draped, in temple, holding hammer in right hand and pincers in left hand; at his feet, anvil

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 258
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS P F AVG: Bust of Valerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
DEO VOLKANO: Vulcan, draped, in temple, holding hammer in right hand and pincers in left hand; sometimes at his feet, anvil
Χρονολόγηση
A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
DEO VOLKANO: Temple, Vulcan within, holding hammer in right hand and pincers in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
REGI ARTIS: Vulcan, standing right, holding hammer and nails
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or head of Claudius Gothicus, radiate, left
Οπισθότυπος
VIRT AVG: Vulcan, standing right, holding hammer in right hand and nails in left hand; Minerva, helmeted, draped, standing left, resting on shield with right hand and holding spear in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος