Θεότητα: Terra
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Terra, draped, reclining left under tree, resting right hand on globe, spangled with stars, over which play four children representing the four Seasons, and resting left hand on basket of fruits

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Terra, draped, reclining left under tree, resting right hand on globe, spangled with stars, over which play four children representing the four Seasons, and resting left hand on basket of fruits

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Terra, half-draped, reclining left, leaning on basket, resting right hand on globe and holding cup in left hand; before, four children
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Terra, half-draped, reclining left, leaning on basket, resting right hand on globe and holding cup in left hand; before, four children

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Terra, half-draped, reclining left, leaning on basket, resting right hand on globe and holding cup in left hand; before, four children
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, left
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Terra, half-draped, reclining left, leaning on basket, resting right hand on globe and holding cup in left hand; before, four children
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, left
Οπισθότυπος
FECVNDITAS S C: Terra, half-draped, reclining left, leaning on basket, resting right hand on globe and holding cup in left hand; before, four children
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος