Θεότητα: Gallia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CONCORDIA HISPANIARVM ET GALIARVM: Victory, standing front on globe, right, star within crescent above; Bare-headed bust of Hispania, left, and Gallia, right, flanking, Cornucopia below Hispania, and shield below Gallia
Οπισθότυπος
VICTORIA P R: Victory standing right, in biga, holding curved bow
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
GALLIA: Bust of Gallia, diademed and draped, right; trumpet behind
Οπισθότυπος
FIDES: Clasped right hands holding standard topped with small boar and two corn-ears

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
GALLIA HISPANIA: Gallia, left, and Hispania, right, clasping hands; Galia in tunic holding sceptre in left hand; Hispania with parazonium, spear, and round shield
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
GALLIA HISPANIA: Gallia, left, and Hispania, right, clasping hands; Galia in tunic holding sceptre in left hand; Hispania with parazonium, spear, and round shield
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
GALLIA HISPANIA: Gallia, left, and Hispania, right, clasping hands; Galia in tunic holding sceptre in left hand; Hispania with parazonium, spear, and round shield

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
GALLIA HISPANIA: Gallia, left, and Hispania, right, clasping hands; Galia in tunic holding sceptre in left hand; Hispania with parazonium, spear, and round shield

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ουινδόβονα
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP: Galba, in military dress, riding right, levelling javelin with right hand
Οπισθότυπος
GALLIA: Bust of Gallia, draped, right; hair looped above neck; two javelins behind; two corn-ears in front; round shield below

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMPERATOR: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
GALLIA HISPANIA: Gallia, left, and Hispania, right, clasping hands; Galia in tunic holding sceptre in left hand; Hispania with parazonium, spear, and round shield

objects: 3
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP: Gallia, in military dress, riding right, raising right hand
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, bare, right
Οπισθότυπος
GALLIA HISPANIA: Gallia, left, and Hispania, right, clasping hands; Galia in tunic holding sceptre in left hand; Hispania with parazonium, spear, and round shield

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP: Gallia, in military dress, riding right, raising right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG P M: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP: Gallia, in military dress, riding right, raising right hand

objects: 4
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG P M: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP: Gallia, in military dress, riding right, raising right hand

objects: 40
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI GALLIAE: Hadrian standing right, holding scroll and raising kneeling Gallia
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AEGYPTOS // S C: Aegyptos reclining left, holding sistrum and resting on fruit basket; to left, ibis, usually on a low column
Οπισθότυπος
RESTITVTORI GALLIAE: Hadrian, standing right, holding scroll and raising kneeling Gallia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1009 (as), RIC II Hadrian 1009 (dupondius)
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG CILICIAE: Hadrian standing right, raising hand and holding scroll; facing him, Cilicia, helmeted, standing left, holding patera and vexillum; between them, altar, usually with bull at the base

objects: 7
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG CILICIAE // S C (in exergue): Hadrian standing right, raising hand and holding scroll; facing him, Cilicia, helmeted, standing left, holding patera and vexillum; between them, altar, usually with bull at the base

objects: 3
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG CILICIAE // S C (in exergue): Hadrian standing right, raising hand and holding scroll; facing him, Cilicia, helmeted, standing left, holding patera and vexillum; between them, altar, usually with bull at the base

objects: 16
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI GALLIAE // S C (in exergue): Hadrian standing right, holding scroll and raising kneeling Gallia

objects: 11
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI GALLIAE // S C (in exergue): Hadrian standing right, holding scroll and raising kneeling Gallia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος