Θεότητα: Four Seasons
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 14 από συνολικά 14

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 183
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
TEMPORVM FELICITAS TR P VIII IMP VI COS IIII P P S C: The Four Seasons represented as four boys playing
Χρονολόγηση
A.D. 183 - A.D. 184
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS: Bust of Commodus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TEMPORVM FELICITAS TR P VIIII IMP VI COS IIII P P S C: The Four Seasons represented as four boys playing
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Terra, draped, reclining left under tree, resting right hand on globe, spangled with stars, over which play four children representing the four Seasons, and resting left hand on basket of fruits

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Terra, draped, reclining left under tree, resting right hand on globe, spangled with stars, over which play four children representing the four Seasons, and resting left hand on basket of fruits
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 201
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS AVG PART MAX: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TELLVS STABIL P M TR POT VIII COS II P P S C: Tellus, half draped, reclining left, resting right arm on globe and holding cornucopiae in left hand, upon which Autumn climbes, holding basket of fruit; the other Seasons play on the globe
Χρονολόγηση
A.D. 201 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Caracalla, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
FELICIA TEMPORA: The Four Seasons as four boys at play
Χρονολόγηση
A.D. 201 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Caracalla, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
FELICIA TEMPORA: The Four Seasons as four boys at play

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 206 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICIA TEMPORA: The Four Seasons as four boys at play

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 203 - A.D. 208
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
FELICIA TEMPORA: The Four Seasons represented as four boys playing

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 276 - A.D. 282
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR PROBVS AVG: Bust of Probus, laureate left, wearing imperial mantle, holding sceptre surmounted by eagle
Οπισθότυπος
FELICIA TEMPORA: Four seasons as children, draped
Χρονολόγηση
A.D. 276 - A.D. 282
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C PROBVS P F AVG: Jugate busts of Probus and Sol, right
Οπισθότυπος
FELICIA TEMPORA: Four seasons as children, draped
Χρονολόγηση
A.D. 276 - A.D. 282
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
VIRTVS PROBI AVG: Bust of Probus, wearing lion-skin, right
Οπισθότυπος
FELICIA TEMPORA: Four seasons as children, draped

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 286
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Jugate busts of Diocletian, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand, and Sol, holding whip
Οπισθότυπος
FELICIA TEMPORA: The four seasons, as children, playing
Χρονολόγηση
A.D. 286 - A.D. 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right, or bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TEMPORVM FELICITAS: The Four Seasons as children, playing
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 14 από συνολικά 14

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος