Φίλτρα

Εκδότρια αρχή: Valentinian I
Νομισματική αξία: AE3
Νομισματοκοπείο: Siscia

No results found. Start over.