Карта

Легенда Монетарница Hoard Местонаходище

View map in fullscreen.

Примери от този типDownload CSV

Records 1 to 48 of 188

Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2255
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
16.5
Тегло
1.78
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2805
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
16.5
Тегло
2.58
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2279
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
17.0
Тегло
2.48
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2802
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
17.5
Тегло
3.69
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2699
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
18.0
Тегло
1.45
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2254
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
18.5
Тегло
2.5
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2303
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
19.0
Тегло
1.82
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2268
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
18.5
Тегло
4.37
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1985.5.20
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
19.5
Тегло
2.37
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2308
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.5
Тегло
1.95
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2282
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
1.8
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2283
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.71
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2809
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
1.89
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2257
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.23
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2264
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.86
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2269
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.44
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2272
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.75
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2277
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.62
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2660
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.03
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2706
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.17
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2799
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.26
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1944.100.30881
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.33
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2274
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
1.85
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2798
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
3.08
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2800
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.31
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2801
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.03
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271 1984.67.2252
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.61
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2265
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.66
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2286
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
1.95
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2289
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.75
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2290
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
1.42
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2296
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.57
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2271
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.0
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2275
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.34
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2285
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.72
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2796
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
1.96
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2288
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.66
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2293
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.09
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2701
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.25
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2803
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
1.06
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2807
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.74
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.3921
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.83
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2298
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.5
Тегло
2.95
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2806
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
20.0
Тегло
2.37
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1944.100.30880
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
20.5
Тегло
2.75
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2793
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
26.0
Тегло
2.29
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2301
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
2
Диаметър
17.0
Тегло
2.48
Silver Antoninianus of Victorinus, Southern Gallic Mint, AD 269 - AD 271. 1984.67.2262
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
16.5
Тегло
2.62

Количествен анализ

Average measurements for this coin type:

Разположение на печата
7.44
Диаметър
18.19
Тегло
2.47

Анализ на размерите

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Избери размери

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Сравни с други запитвания (по избор)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Добави запитване