Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 99 B.C. - 96 B.C. 1987.26.49
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.9
Silver Denarius, Rome, 99 B.C. - 96 B.C.. 1987.26.50
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.94
Silver Denarius, Rome, 99 B.C. - 96 B.C. 1992.41.16
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.95
Silver Denarius, Rome, 99 B.C. - 96 B.C.. 1947.2.535
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
0
Διάμετρος
18
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
20
Βάρος
3.98
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.89
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
20
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
4.02
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.87
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
21
Βάρος
3.78
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.89
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.8
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
3.99
BH-921E62: A Republican coin issued by Publicius Malleolus, C. RRC ID:rrc-335.1a
Συλλογή
Roman coins from the Portable Antiquities Scheme
Άξονας
8
Διάμετρος
17.9
Βάρος
3.44
Σημείο εύρεσης
Clothall
British Museum: 1988,0627.992
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.76
British Museum: R.8025
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.93
British Museum: R.8024
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.99
British Museum: 2002,0102.1793
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.96

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.58
Διάμετρος
19.13
Βάρος
3.86

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης