Paper 500 đồng of National Bank of Vietnam, Southeast Asia, 1966 - 1969. 2018.14.2

Download full resolution image
Obverse: NĂM TRẶM ĐỒNG/ 500/ NGÂN-HÀNG QUỐC-GİA VİỆT-NAM - Depiction of Trần Hưng Đạo
Download full resolution image
Reverse: NGÂN-HÀNG QUỐC-GİA VİỆT-NAM/ NĂM TRẶM ĐỒNG/ HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GIẢ MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GİA VİỆT-NAM PHÁT RA - Boats at sea