Δηλωτικό URI: http://numismatics.org/agco/symbol/monogram.demetrius.5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

objects: 3
Χρονολόγηση
294 BCE - 293 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and palm in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
290 BCE - 289 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of Demetrius right with diadem and bull's horn
Οπισθότυπος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Macedonian horseman on prancing horse right, wearing kausai and holding spear
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος