Επιλογή όλων των όρωνΑποτελέσματα επί χάρτου

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 9827

objects: 2
Χρονολόγηση
306 BCE - 301 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Σαλαμίνα Κύπρου
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in left hand
Παραπομπή
Price (1991) 3175
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Memphis
Εμπροσθότυπος
Facing head of Zeus Ammon, inclined slightly to right, dotted border
Οπισθότυπος
Helmeted and draped bust of Athena

objects: 15
Χρονολόγηση
mid third century BCE
Νομισματική αξία
Stater
Εμπροσθότυπος
Head of Diodotus right, diademed
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΟΔΟΤΟΥ : Zeus standing left throwing thunderbolt in right hand and aegis over outstretched left arm, eagle at left foot
Παραπομπή
Bopearachchi Diodote I&II 5A, Bopearachchi Diodote I&II 5B, Mitchiner 66a, Mitchiner 66b

objects: 4
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Horned, bridled horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant walking right

objects: 11
Χρονολόγηση
306 BCE - 301 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σαλαμίνα Κύπρου
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Παραπομπή
Price (1991) 3176

objects: 6
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Memphis
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right, wearing crested Corinthian helmet ornamented with coiled serpent on bowl
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ r.: Nike standing left, holding wreath in extended right hand, lotus scepter over left shoulder
Παραπομπή
Price (1991) 3961
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Horned, bridled horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant right, bell suspended from neck

objects: 6
Χρονολόγηση
306 BCE - 301 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σαλαμίνα Κύπρου
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Παραπομπή
Price (1991) 3177

objects: 8
Χρονολόγηση
323 BCE - 322 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Memphis
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right, wearing crested Corinthian helmet ornamented with coiled serpent on bowl
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ r.: Nike standing left, holding wreath in extended right hand, lotus scepter over left shoulder
Παραπομπή
Price (1991) 3963, Svoronos (1904-1908) 5

objects: 8
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 6
Χρονολόγηση
306 BCE - 301 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Σαλαμίνα Κύπρου
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in left hand
Παραπομπή
Price (1991) 3178

objects: 45
Χρονολόγηση
323 BCE - 322 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Memphis
Εμπροσθότυπος
Head of young Heracles right wearing lion skin Headdress, dotted border
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ r.: Zeus enthroned left, holding Eagle on extended right hand and resting left on scepter, feet on footrest, dotted border
Παραπομπή
Price (1991) 3964, Svoronos (1904-1908) 6
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 6
Χρονολόγηση
306 BCE - 301 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Σαλαμίνα Κύπρου
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in left hand
Παραπομπή
Price (1991) 3179

objects: 3
Χρονολόγηση
322 BCE - 321 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Memphis
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right, wearing crested Corinthian helmet ornamented with coiled serpent on bowl
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ r.: Nike standing left, holding wreath in extended right hand, stylis over left shoulder
Παραπομπή
Price (1991) 3966A

object: 1
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 6
Χρονολόγηση
306 BCE - 301 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σαλαμίνα Κύπρου
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Παραπομπή
Price (1991) 3180
Χρονολόγηση
322 BCE - 321 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Memphis
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right, wearing crested Corinthian helmet ornamented with coiled serpent on bowl
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ r.: Nike standing left, holding wreath in extended right hand, stylis over left shoulder

objects: 13
Χρονολόγηση
mid third century BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Εμπροσθότυπος
Head of Diodotus right, diademed
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΟΔΟΤΟΥ : Zeus standing left throwing thunderbolt in right hand and aegis over outstretched left arm, eagle at left foot
Παραπομπή
Bopearachchi Diodote I&II 6, Mitchiner 74, Bopearachchi Diodote I&II 6A, Bopearachchi Diodote I&II 6B, Bopearachchi Diodote I&II 6C, Bopearachchi Diodote I&II 6D, Bopearachchi Diodote I&II 6E, Bopearachchi Diodote I&II 6F, Bopearachchi Diodote I&II 6G, Mitchiner 74a, Mitchiner 74c

objects: 3
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 9827

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος