Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Uncertain value, 310 BCE - 280 BCE 1953.148.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.2
Βάρος
16.85
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, atelier incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
E 1244
Διάμετρος
32
Βάρος
16.69
British Museum: 1888,0614.100
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
16.93

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
11.5
Διάμετρος
32.1
Βάρος
16.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης