Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1944.100.12292
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
24.5
Βάρος
14.38
Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1944.100.12291
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
24.7
Βάρος
14.41
Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1957.172.675
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
25.5
Βάρος
14.44
Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1967.152.197
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
27.0
Βάρος
14.36
Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1905.57.66
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.3
Βάρος
14.09
Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1944.100.12293
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.7
Βάρος
14.4
Hoard
IGCH 82
Makedonien: Philippos II. 357/356-349/348 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
27
Βάρος
14.30
Makedonien: Philippos II. 357/356-349/348 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
14.21

Subtypes

LeRider Philip II 2.1

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1905.57.66
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.3
Βάρος
14.09
Makedonien: Philippos II. 357/356-349/348 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
27
Βάρος
14.30

LeRider Philip II 2.10


LeRider Philip II 2.11


LeRider Philip II 2.12


LeRider Philip II 2.13


LeRider Philip II 2.14


LeRider Philip II 2.15


LeRider Philip II 2.16

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1967.152.197
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
27.0
Βάρος
14.36

LeRider Philip II 2.17

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV


LeRider Philip II 2.18

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1944.100.12293
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.7
Βάρος
14.4
Hoard
IGCH 82

LeRider Philip II 2.19


LeRider Philip II 2.2


LeRider Philip II 2.20


LeRider Philip II 2.3

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1944.100.12291
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
24.7
Βάρος
14.41

LeRider Philip II 2.4


LeRider Philip II 2.5


LeRider Philip II 2.6

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1957.172.675
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
25.5
Βάρος
14.44

LeRider Philip II 2.7

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Philip II, Amphipolis, 357 BCE - 348 BCE 1944.100.12292
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
24.5
Βάρος
14.38

LeRider Philip II 2.8

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Makedonien: Philippos II. 357/356-349/348 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
14.21

LeRider Philip II 2.9


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5
Διάμετρος
25.74
Βάρος
14.33

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης