Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin, Sicily, 264 BC - 263 BC 1944.100.76066
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
16.59
[Monnaie : Bronze, Syracuse, Sicile, Hiéron II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Fonds général 519
Βάρος
18.00
[Monnaie : Bronze, Incertain, Égypte, Ptolémée II Philadelphe]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Luynes.3566 (43-54-31)
Βάρος
16.43
British Museum: EH,p695.18.Pto
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
18.08
Ptolemäer: Ptolemaios II. Philadelphos ca. 264-263 v. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID2605
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
17.22

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9
Διάμετρος
27.5
Βάρος
17.06

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης