Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Uncertain Mint 42, 215 BC - 214 BC 1944.100.76269
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.0
Βάρος
13.51
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Z 2884.261
Βάρος
14.21
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
R 2659
Βάρος
14.15
Hoard
IGCH 1538
Ptolemäer: Ptolemaios IV. 215-214 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18236312
Άξονας
12
Διάμετρος
25
Βάρος
13.94

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
24.5
Βάρος
13.95

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης