Wizualizacja kwerend

Użyj opcji wybierania i wizualizacji danych poniżej aby uzyskać wykres oparty na wybranych parametrach. Instrukcje korzystania z tej opcji znajdują się tu: http://wiki.numismatics.org/numishare:visualize.

1. Select Numeric Response Type

2. wybierz typ wykresu

3. wybierz kategorie do analizy

dodaj kwerendę niestandardowądodaj kwerendę

4. porównaj kwerendydodaj kwerendę

ustawienia opcjonalneukryj/pokaż opcje


1. wybierz wymiary

2. wybierz typ wykresu

3. dodaj kwerendydodaj nową

4. organizuj w interwałach

interwał (w latach)

czas trwania

data od:data do:

dodaj kwerendę

Użyj list rozwijanych poniżej aby sformułować swoją kwerendę dotyczącą wymiarów. Zakres dat może być tylko raz określony

data od:data do:
errorsInterwał i czas trwania wymagane.Data do nie może być wcześniejsza niż data od
visualize