Символ, Реверс: SVG File Monogram 3 (Theodosius II)
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

object: 1
Дата
445 - 450
Номинал
AE3-4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Theodosius II monograms 3-5 within a wreath
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране