Регион: Мизия в Азия
Показване на записи от ХХ до 702, от общо 702 резултата

object: 1
Дата
A.D. 476 - A.D. 491
Номинал
AE4
Монетарница
Кизик
Аверс
D N ZENO P F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Zeno monogram 13 within a wreath
Дата
A.D. 476 - A.D. 491
Номинал
AE4
Монетарница
Кизик
Аверс
D N ZENO P F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Zeno monogram 14 within a wreath
Показване на записи от ХХ до 702, от общо 702 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране