Монетарница: Thessalonica
Показване на записи от ХХ до 762, от общо 762 резултата
Дата
476 - 491
Номинал
AE4
Монетарница
Thessalonica
Аверс
D N ZENO [ ] or D N ZENO AV or D N ZINO [ ] or D N ZINOS PMC or D N (rev.Z)ENO [ ] or H N ZE-NO [ ]: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Zeno monogram 2 within a wreath
Дата
476 - 491
Номинал
AE4
Монетарница
Thessalonica
Аверс
D N ZENO [ ] or D N ZENO AV or D N ZINO [ ] or D N ZINOS PMC or D N (rev.Z)ENO [ ] or H N ZE-NO [ ]: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Zeno monogram 3 within a wreath
Показване на записи от ХХ до 762, от общо 762 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране