Номинал: AE3
Fulltext: D N VALENTINI-ANVS P F AVG
Fulltext: SECVRITAS-REIPVBLICAE
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 24 резултата

objects: 17
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Александрия
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Александрия
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 20
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 39
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 27
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Арл
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 61
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Арл
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE (or . . . A_E): Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 11
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Кизик
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Кизик
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Heraclea
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Heraclea
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Никомедия
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 8
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Рим
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 20
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Рим
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Номинал
AE3
Монетарница
Сирмиум
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 40
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Сисак
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 99
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Сисак
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 24 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране