Авторитет: Клодий Мацер
Показване на записи от ХХ до 42, от общо 42 резултата

object: 1
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODIVS MACER S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Реверс
PROPRAE AFRICAE: War ship with 10 oars and 6 oarsmen, right
Номинал
денар
Монетарница
Картаген
Аверс
L CLODIVS MACER S C: Head of Clodius Macer, bare, right
Реверс
PROPRAE AFRICAE: War ship with 11 oars and 7 oarsmen, right
Показване на записи от ХХ до 42, от общо 42 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране