Авторитет: Караузий
Показване на записи от ХХ до 1146, от общо 1146 резултата
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian radiate, cuirassed, right
Реверс
PAX AVGGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and vertical sceptre in left hand

object: 1
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C M A VAL MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian radiate, cuirassed, right
Реверс
PAX AVGGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and vertical sceptre in left hand
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C M VAL MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian radiate, cuirassed, right
Реверс
PAX AVGGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and vertical sceptre in left hand
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, helmeted, cuirassed, right
Реверс
PAX AVGGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and transverse sceptre in left hand
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, helmeted, cuirassed, left
Реверс
PAX AVGGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and transverse sceptre in left hand
Дата
286 - 293
Номинал
Антониниан
Монетарница
Колчестър
Аверс
IMP C MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian radiate, cuirassed, right
Реверс
PROVID AVGGG: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at foot, globe
Показване на записи от ХХ до 1146, от общо 1146 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране