Символ URI: http://numismatics.org/ocre/symbol/monogram.ric.10.leo_i.5
Показване на записи от ХХ до 5, от общо 5 резултата
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Heraclea
Аверс
D N LEOS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N L-EO: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N LEO PRTE AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Никомедия
Аверс
D N LEOS P F AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Дата
457 - 474
Номинал
AE4
Монетарница
Кизик
Аверс
D N LEOS P F AVG ?: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Leo I monograms 5 or 6 within wreath
Показване на записи от ХХ до 5, от общо 5 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране