Издател: L. Vinicius
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата

objects: 11; Монетно съкровище: 2
Дата
16 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
Head of Augustus, bare, right
Реверс
L VINICIVS: Triumphal arch Inscribed S P Q R IMP CAE, surmounted by facing quadriga

objects: 2; Монетно съкровище: 2
Дата
17 B.C. - 16 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
AVGVSTVS TR POT VII: Head of Augustus, bare, right
Реверс
L VINICIVS L F IIIVIR: Cippus inscribed S P Q R IMP CAE QVOD V M S EX EA PQ IS AD A DE

objects: 5; Монетно съкровище: 1
Дата
16 B.C. - 15 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
AVGVSTVS TR POT VIII: Head of Augustus, bare, right
Реверс
L VINICIVS L F IIIVIR: Cippus inscribed S P Q R IMP CAE QVOD V M S EX EA PQ IS AD A DE

objects: 14; Монетно съкровище: 2
Дата
16 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
S P Q R IMP CAES: Equestrian statue of Augustus on pedestal, right; Gate of City in background
Реверс
L VINICIVS L F IIIVIR: Cippus inscribed S P Q R IMP CAE QVOD V M S EX EA PQ IS AD A DE
Показване на записи от ХХ до 4, от общо 4 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране