Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 207 B.C. 1944.100.136
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
4.38
Silver Denarius, Rome, 207 B.C.. 1944.100.137
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.6
Silver Denarius, Rome, 207 B.C. 1937.158.574
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Βάρος
4.29
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
3.44
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
19
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
19
Βάρος
3.58
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
4.12
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
4.19
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
4.02
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
4.32
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
4.26
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
4.25
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
20
Βάρος
4.23
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
20
Βάρος
4.13
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
4.51
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.6
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.76
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.56
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
4.34
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
4.02
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
19
Βάρος
3.96
Fitzwilliam Museum - Object CM.7-1952
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.71
British Museum: 2002,0102.290
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.85
British Museum: 2002,0102.289
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.96
British Museum: 1928,0607.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
4.28
British Museum: R.6939
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.46
British Museum: 2002,0102.287
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.6
British Museum: R.6938
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.95
British Museum: 2002,0102.288
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.77
British Museum: 1860,0328.243
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
4.09
Römische Republik 207 v. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.66

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.29
Διάμετρος
19.17
Βάρος
3.96

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης