Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
3.97
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.63
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.77
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.66
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
4.1
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
3.92
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
18
Βάρος
3.86
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.5
Fitzwilliam Museum - Object CM.CH.197-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.95
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.1006-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.96
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.1007-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.91
Coin, Roman Republic, [48 BC]
Συλλογή
Royal Library of Belgium
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.75
Denarius - Sydenham 944 - Crawford 451/1
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
20
Βάρος
4
Swiss National Museum: AMI.RK-333
Συλλογή
Swiss National Museum
Άξονας
7.5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.99
British Museum: 1843,0116.714
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.37
British Museum: 2002,0102.4459
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.5
British Museum: 1988,0627.997
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.66
British Museum: R.8897
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.84

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.02
Διάμετρος
19.2
Βάρος
3.79

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης