Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 68

Silver Denarius, Rome, 62 B.C. 1938.123.16
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.5
Silver Denarius, Rome, 62 B.C.. 1987.26.291
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.34
Silver Denarius, Rome, 62 B.C. 1947.2.141
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.85
Silver Denarius, Rome, 62 B.C.. 1947.2.143
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.87
Silver Denarius, Rome, 62 B.C. 1986.76.83
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.7
Silver Denarius, Rome, 62 B.C. 1896.7.91
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.99
Silver Denarius, Rome, 62 B.C.. 1941.131.237
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.92
Silver Denarius, Rome, 62 B.C. 1944.100.2407
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.84
Silver Denarius, Rome, 62 B.C.. 1947.2.142
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.77
Silver Denarius, Rome, 62 B.C.. 1947.2.144
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.85
Silver Denarius, Rome, 62 B.C.. 1947.2.145
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.885
Silver Denarius, Rome, 62 B.C.. 1948.19.187
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.78
Silver Denarius, Rome, 62 B.C. 1953.171.15
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.63
Silver Denarius, Rome, 62 B.C. 1994.58.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.3
Silver Denarius, Rome, 62 B.C.. 1987.26.111
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.91
Silver Denarius, Rome, 62 B.C.. 1995.11.22
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.84
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.75
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.74
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.59
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.97
Fitzwilliam Museum - Object CM.2388-2007
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.93
Fitzwilliam Museum - Object CM.77-1924
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.63
Fitzwilliam Museum - Object CM.CA.201-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.75
Fitzwilliam Museum - Object CM.CA.202-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.52
Fitzwilliam Museum - Object CM.CH.179-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.93
Fitzwilliam Museum - Object CM.CH.180-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.1
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.506-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.75
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.507-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.95
Fitzwilliam Museum - Object CM.TR.862-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.01
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.932-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.89
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.933-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.93
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.934-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.94
Denarius of L. Scribonius Libo, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
5
Βάρος
3.83
Denarius of L. Scribonius Libo, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
5
Βάρος
3.57
Denarius of L. Scribonius Libo, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
5
Βάρος
3.96
Denarius of L. Scribonius Libo, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
3.89

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.2
Διάμετρος
18.83
Βάρος
3.8

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης