Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 127 B.C. 1937.158.616
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.8
Silver Denarius, Rome, 127 B.C. 1944.100.523
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Βάρος
3.87
Silver Denarius, Rome, 127 B.C.. 1944.100.524
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.96
Silver Denarius, Rome, 127 B.C. 1978.64.319
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.86
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.87
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.86
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.89
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.9
Fitzwilliam Museum - Object CM.218-1939
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.77
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.203-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.78
Fitzwilliam Museum - Object CM.TR.750-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.87
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.545-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.92
Denarius of C. Servilius Vatia, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
4
Βάρος
3.89
Röm. Republik: C. Serveilius 127 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.91
Denarius with head of Apollo, struck under C. Servilius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
18
Βάρος
3.01
Denarius - Sydenham 483 - Crawford 264/1
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
17
Βάρος
3.99
British Museum: 1932,0706.23.91
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.88
British Museum: 1932,0706.23.92
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.89
British Museum: 1843,0116.1067
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.99
British Museum: 1867,0101.1400
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.98
British Museum: 2002,0102.945
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
3.92
British Museum: 2002,0102.944
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.92
British Museum: 2002,0102.943
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.87

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.82
Διάμετρος
16.77
Βάρος
3.86

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης