Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin, Rome, 154 BC. 1969.83.296
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
32.9
Βάρος
23.56
Bronze Coin, Rome, 154 BC 1954.18.27
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
33.3
Βάρος
22.85
Bronze Coin, Rome, 154 BC 1969.83.295
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
32.9
Βάρος
23.43
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18329
Άξονας
1
Διάμετρος
34
Βάρος
28.94
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18324
Άξονας
12
Διάμετρος
34
Βάρος
27.03
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18325
Άξονας
12
Διάμετρος
34
Βάρος
25.79
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18323
Άξονας
12
Διάμετρος
35
Βάρος
27.11
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18321
Άξονας
2
Διάμετρος
36
Βάρος
35.8
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18327
Άξονας
3
Διάμετρος
32
Βάρος
20.99
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18326
Άξονας
4
Διάμετρος
32
Βάρος
22.69
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18322
Άξονας
5
Διάμετρος
35
Βάρος
30.12
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18330
Άξονας
8
Διάμετρος
30
Βάρος
16.8
[Monnaie. As]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-18328
Άξονας
9
Διάμετρος
31
Βάρος
18.63
Fitzwilliam Museum - Object CM.SJ.145-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
19.69
British Museum: 1867,0101.1536
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
22.75
British Museum: R.7438
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
20.15
British Museum: R.7439
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
19.88

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.67
Διάμετρος
33.24
Βάρος
23.62

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης