Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 189 B.C. - 180 B.C. 1987.115.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.49
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.89
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.64
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.79
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
3.58
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.69
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.01
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
3.99
Fitzwilliam Museum - Object CM.CR.49-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.74
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.493-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.28
TOD; Rom; 189 v.Chr. - 180 v.Chr.; Denar; Cra 141/1
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
8
Βάρος
3.66
Röm. Republik: Anonym: n. 211 v. Chr. 189–180 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
3.91
Denarius - Sydenham 345 - Crawford 141/1
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
19
Βάρος
4.0
British Museum: 2002,0102.646
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.91
British Museum: 1867,0101.1412
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.15
British Museum: 2002,0102.645
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.8
British Museum: 1860,0328.221
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.72
British Museum: 1867,0101.1411
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.81
British Museum: 2002,0102.643
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.74
British Museum: 2002,0102.644
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.58

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.5
Διάμετρος
19.04
Βάρος
3.64

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης