Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
20
Βάρος
3.11
[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.66
[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
2.97
[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
3.59
[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
21
Βάρος
3.26
[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.6
[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.22
[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
19
Βάρος
3.7
[Monnaie. Denarius, Incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
20
Βάρος
3.93
Fitzwilliam Museum - Object CM.5-1952
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.71
Denarius - Sydenham 205 - Crawford 129/1
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
18
Βάρος
3.8
British Museum: 2002,0102.596
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.38
British Museum: 2002,0102.600
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
3.71
British Museum: 2002,0102.594
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.27
British Museum: 2002,0102.598
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.89
British Museum: R.7192
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.52
British Museum: 2002,0102.597
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.33
British Museum: 2002,0102.595
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.37
British Museum: 2002,0102.599
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.72
British Museum: 1860,0328.246
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.61

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.41
Διάμετρος
19.36
Βάρος
3.5

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης