Δηλωτικό URI: http://numismatics.org/agco/symbol/monogram.demetrius.24
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 5
Χρονολόγηση
290 BCE - 289 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Chalcis
Εμπροσθότυπος
Head of Demetrius right with diadem and bull's horn
Οπισθότυπος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Poseidon standing left, resting foot on rock and holding trident
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος