Σημείωση: The distribution analysis interface is going to be deprecated in favor of a new system. The metrical analyses have migrated to here.

Οπτικοποίηση αναζητήσεων

Χρησιμοποιείστε την επιλογή δεδομένων και τις δυνατότητες οπτικοποίησης κάτωθι για να δημιουργήσετε ένα γράφημα βασισμένο σε επιλεγμένες παραμέτρους. Οδηγίες για τη χρήση αυτού του εργαλείου υπάρχουν εδώ.: http://wiki.numismatics.org/numishare:visualize.

Τυπολογική ανάλυση

[visualize_response_type]

Ποσοστό
Άθροισμα

Category

Αντιπαραβολή αναζητήσεωνΠροσθήκη αναζήτησης

Συνδυαστική αναζήτηση: mint_facet:"Uncertain Mint 60"Εκκαθάριση αναζήτησης