OuterLeftField: monogram
Visa poster 1 till 20 från 308 resultater
Datum
281 B.C. - 261 B.C.
Valör
Denomination B (double), Denomination C (unit)
Myntverk
Smyrna
Åtsida
Facing bust of Athena in triple-crested helmet
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Nike advancing left, holding wreath and palm branch
Datum
278 B.C. - 261 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
Diademed head of Antiochus I right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 8
Datum
278 B.C. - 261 B.C.
Valör
Stater
Myntverk
Ai Khanoum, Bactra
Åtsida
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Datum
281 B.C. - 261 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
Diademed head of Antiochus I right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Datum
261 B.C. - 246 B.C.
Valör
Drachme
Myntverk
Aydın
Åtsida
Diademed head of Antiochus II right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 14
Datum
256 B.C. - 246 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
Diademed head of Antiochus II right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Datum
246 B.C. - 242 B.C.
Valör
Denomination C (unit)
Myntverk
Sardes
Åtsida
Head of Athena right, in crested Attic helmet
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Datum
246 B.C. - 242 B.C.
Valör
Denomination C (unit)
Myntverk
Sardes
Åtsida
Head of Athena right, in crested Attic helmet
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Datum
227 B.C. - 226 B.C.
Valör
Drachme
Myntverk
Uncertain Mint 37
Åtsida
Diademed and draped bust of Seleucus II right, bearded
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting elbow on tall tripod
Datum
246 B.C. - 226 B.C.
Valör
Denomination D (half)
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with long hair
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing left, holding wreath

objects: 3
Datum
246 B.C. - 226 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Nisibis
Åtsida
Diademed head of Seleucus II right, with sideburn
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting elbow on tall tripod

objects: 9
Datum
246 B.C. - 226 B.C.
Valör
Denomination B (double)
Myntverk
Ekbatana
Åtsida
Diademed and draped bust of Seleucus II right, bearded
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bow in bowcase combined with quiver

objects: 3
Datum
246 B.C. - 226 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Artacoana
Åtsida
Diademed head of Seleucus II right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting elbow on tall tripod

objects: 4
Datum
246 B.C. - 226 B.C.
Valör
Drachme
Myntverk
Artacoana
Åtsida
Diademed head of Seleucus II right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo standing left, testing arrow and resting elbow on tall tripod

objects: 9
Datum
242 B.C. - 227 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Parion
Åtsida
Diademed head of young king right, probably Antiochus Hierax
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Datum
242 B.C. - 227 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Parion
Åtsida
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Datum
242 B.C. - 227 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Ilium
Åtsida
Diademed head of king right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 3
Datum
242 B.C. - 227 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Alexandreia Troas
Åtsida
Young head right, wearing winged diadem
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 8
Datum
242 B.C. - 227 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Alexandreia Troas
Åtsida
Head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized, wearing winged diadem
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Datum
226 B.C. - 223 B.C.
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Uncertain Mint 50
Åtsida
Diademed head of Seleucus III right, with sideburn
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Visa poster 1 till 20 från 308 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Åtsida
Frånsida

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod