Φίλτρα

Δηλωτικό, Εμπροσθότυπος: filleted circle
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
187 BCE - 175 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
"Wreath Mint"
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Seleucus IV right, with youthful features
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Εμπροσθότυπος
Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος