Филтър

Stated Authority: Пергам
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Horned, bridled horse head right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant right, bell suspended from neck
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране