filtruj wyniki wyszukiwaniapokaż wyniki na mapie

stan: Seleucydzi
pokazuje rekordy od 2501 do 2519 z wszystkich wyników 2519

objects: 6
data
87 BCE - 85 BCE
nominał
Denomination B (double)
mennica
Damaszek
awers
Diademed and draped bust of Antiochus XII right, clean shaven
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Tyche standing left, holding palm branch and cornucopia

object: 1
data
87 BCE - 85 BCE
nominał
Denomination C (unit)
mennica
Damaszek
awers
Diademed head of Antiochus XII right, clean shaven
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Apollo standing left, holding laurel branch and resting arm on column
data
87 BCE - 85 BCE
nominał
Denomination D (half)
mennica
Damaszek
awers
Diademed head of Antiochus XII right, clean shaven
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Tripod

objects: 3
data
87 BCE - 85 BCE
nominał
Denomination B (double)
mennica
Damaszek
awers
Diademed and draped bust of Antiochus XII right, clean shaven
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Tyche standing left, holding palm branch and cornucopia

objects: 6
data
85 BCE - 83 BCE
nominał
Denomination B (double)
mennica
Damaszek
awers
Diademed and draped bust of Antiochus XII right, with short, curly beard
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Zeus standing left, holding Nike and scepter

object: 1
data
85 BCE - 83 BCE
nominał
Denomination C (unit)
mennica
Damaszek
awers
Diademed head of Antiochus XII right, with short, curly beard
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Nike advancing right, holding wreath and palm branch
data
85 BCE - 83 BCE
nominał
Denomination D (half)
mennica
Damaszek
awers
Diademed head of Antiochus XII right, with short, curly beard
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Hermes standing facing, holding palm branch and caduceus

objects: 9
data
83 BCE - 82 BCE
nominał
Denomination B (double)
mennica
Damaszek
awers
Diademed and draped bust of Antiochus XII right, with short, curly beard
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Zeus standing left, holding Nike and scepter
data
83 BCE - 82 BCE
nominał
Denomination C (unit)
mennica
Damaszek
awers
Diademed head of Antiochus XII right, with short, curly beard
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Nike advancing right, holding wreath and palm branch

objects: 2
data
83 BCE - 82 BCE
nominał
Denomination D (half)
mennica
Damaszek
awers
Diademed head of Antiochus XII right, with short, curly beard
rewers
BACΙΛΕΩC ANTIOXOV EΠIΦANOVC ΦIΛOΠATOPOC KAΛΛINIKOV: Hermes standing facing, holding palm branch and caduceus
data
83 BCE - 76 BCE
nominał
Denomination B (double)
mennica
Damaszek
awers
Jugate heads right of Cleopatra Selene, wearing veil and stephane, and Antiochus XIII, diademed
rewers
BACΙΛICCHC KΛEOΠATPAC CEΛHNHC KAI BACIΛEΩC ANTIOXOY: Nike advancing left, holding wreath

object: 1
data
83 BCE - 76 BCE
nominał
Denomination C (unit)
mennica
Damaszek
awers
Jugate heads right of Cleopatra Selene, wearing veil and stephane, and Antiochus XIII, diademed
rewers
BACΙΛICCHC KΛEOΠATPAC CEΛHNHC KAI BACIΛEΩC ANTIOXOY: Tripod
data
83 BCE - 76 BCE
nominał
Denomination D (half)
mennica
Damaszek
awers
Jugate heads right of Cleopatra Selene, wearing veil and stephane, and Antiochus XIII, diademed
rewers
BACΙΛICCHC KΛEOΠATPAC CEΛHNHC KAI BACIΛEΩC ANTIOXOY: Apollo standing left, holding palm branch (?) in extended right hand

objects: 9
data
65 BCE - 64 BCE
nominał
Tetradrachm
mennica
Antiochia
awers
Diademed head of Antiochus XIII right
rewers
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOV ΦIΛAΔEΛΦOV: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
data
69 BCE - 57 BCE
nominał
Tetradrachm
mennica
Antiochia
awers
Diademed head of Philip I right
rewers
BAΣΙΛΕΩΣ ΦIΛIΠΠOV ΦIΛAΔEΛΦOV EΠIΦANOVΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 5
data
69 BCE - 57 BCE
nominał
Tetradrachm
mennica
Antiochia
awers
Diademed head of Philip I right
rewers
BAΣΙΛΕΩΣ ΦIΛIΠΠOV ΦIΛAΔEΛΦOV EΠIΦANOVΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 8
data
57 BCE - 55 BCE
nominał
Tetradrachm
mennica
Antiochia
awers
Diademed head of Philip I right
rewers
BAΣΙΛΕΩΣ ΦIΛIΠΠOV ΦIΛAΔEΛΦOV EΠIΦANOVΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
data
49 BCE - 47 BCE
nominał
Tetradrachm
mennica
Antiochia
awers
Diademed head of Philip I right
rewers
BAΣΙΛΕΩΣ ΦIΛIΠΠOV ΦIΛAΔEΛΦOV EΠIΦANOVΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 16
data
47 BCE - 46 BCE
nominał
Tetradrachm
mennica
Antiochia
awers
Diademed head of Philip I right
rewers
BAΣΙΛΕΩΣ ΦIΛIΠΠOV ΦIΛAΔEΛΦOV EΠIΦANOVΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
pokazuje rekordy od 2501 do 2519 z wszystkich wyników 2519

opcje danych

AtomKMLCSVVisualize

geograficzny

zawężone wyniki wyszukiwania

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

zakres dat