Περιοχή: Asia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2288

objects: 4
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Horned, bridled horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant walking right

objects: 8
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 3
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half), Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Bull butting right

objects: 3
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Μαγνησία του Μαιάνδρου
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting left, meander border

object: 1
Χρονολόγηση
293 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
260 BCE - 188 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half), Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Αϊδίνιο
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚEΩN: Bull standing left

object: 1
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Elephant head right

objects: 41
Χρονολόγηση
300 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield

objects: 2
Χρονολόγηση
300 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield

objects: 18
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos advancing right, brandishing spear and shield

objects: 6
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Tripod

objects: 3
Χρονολόγηση
300 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Tripod
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Cithara

objects: 46
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2288

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος