Портрет: Антиох II Теос
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 59 резултата

objects: 6
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Lysimachia
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 2
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Lampsacus
Аверс
Diademed head of Antiochus I right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Abydus
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Ilium
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 2
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Александрия Троада
Аверс
Head of Antiochus II right, wearing winged diadem
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Александрия Троада
Аверс
Head of idealized king r, wearing winged diadem
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Scepsis
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Aegae
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Aegae
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Сарди
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 2
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Айдън
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Айдън
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Айдън
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 3
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Ефес
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo, legs draped, seated lefton omphalos, holding bow

object: 1
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Ефес, Милет
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, holding bow and resting left hand on omphalos
Дата
250 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Ефес, Милет
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo, legs draped, seated lefton omphalos, holding bow

object: 1
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Bargylia
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Bargylia
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Дата
261 BCE - 246 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Diademed head of Antiochus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 59 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране