Filter

Myntverk: Uncertain Mint 8
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

object: 1
Datum
305 BCE - 290 BCE
Valör
Denomination B (double)
Myntverk
Uncertain Mint 8
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with long hair
Frånsida
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Horned horse head right
Datum
305 BCE - 290 BCE
Valör
Denomination C (unit)
Myntverk
Uncertain Mint 8
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with long hair
Frånsida
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Horned horse head right
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod