Монетарница: Bactra
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 70 резултата
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Laureate head of Zeus right
Реверс
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Laureate head of Zeus right
Реверс
BAΣΙΛΕΩN ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield

objects: 2
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Laureate head of Zeus right
Реверс
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield

object: 1
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Hemidrachm
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Laureate head of Zeus right
Реверс
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield

object: 1
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Laureate head of Zeus right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield

objects: 2
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Laureate head of Zeus right
Реверс
BAΣΙΛΕΩN ΣΕΛΕΥΚΟΥ KAI ANTIOXOY: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Laureate head of Zeus right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield

objects: 2
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Hemidrachm
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Laureate head of Zeus right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Laureate head of Zeus right
Реверс
: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination B (double)
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Bull butting right
Реверс
Anchor, flukes upward
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination B (double)
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Bull butting right
Реверс
BACΙΛΕΩN CΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination C (unit)
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Bull butting right
Реверс
BACΙΛΕΩN CΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination D (half)
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Bull butting right
Реверс
BACΙΛΕΩN CΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward

object: 1
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination D (half)
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Bull standing right
Реверс
BAΣΙΛΕΩN ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward

object: 1
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination B (double)
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Head of Dionysus right, crowned with ivy
Реверс
BAΣΙΛΕΩN ANTIOXOY ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination C (unit)
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Winged head of Medusa right
Реверс
BAΣΙΛΕΩN ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Bull butting right
Дата
281 BCE - 261 BCE
Номинал
Denomination C (unit)
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horse forepart galloping right
Дата
281 BCE - 261 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Diademed head of Antiochus I right, elderly portrait
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horned and bridled horse head right, with flamelike forelock

object: 1
Дата
281 BCE - 261 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horned and bridled horse head right, with braided, hornlike forelock

objects: 3
Дата
280 BCE - 261 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Diademed head of Antiochus I right, elderly portrait
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Horned and bridled horse head right, with flamelike forelock
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 70 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране