Νομισματοκοπείο: Πέργαμος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

objects: 4
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Horned, bridled horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant walking right

object: 1
Χρονολόγηση
281 BCE - 268 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
281 BCE - 268 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 17
Χρονολόγηση
281 BCE - 268 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 6
Χρονολόγηση
268 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Head of Seleucus I right, wearing taenia
Οπισθότυπος
ФIΛΕTAIPOY: Athena enthroned left, resting right hand on grounded shield before her, transverse spear propped against left shoulder, throne back ornamented
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος