Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Uncertain Mint 60
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

objects: 12
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with gorgoneion in center
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right

object: 1
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with gorgoneion in center
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double), Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with gorgoneion in center
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
202 BCE - 195 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield with gorgoneion in center
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
199 BCE - 198 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Gorgoneion
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος