Νομισματοκοπείο: Bactra
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 61 έως 70 από συνολικά 70
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Draped bust of Hermes right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Crossed caducei with ring at crossing

object: 1
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Boar head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Crossed caducei with ring at crossing
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Hermes standing right, holding caduceus

object: 1
Χρονολόγηση
261 BCE - 256 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, elderly portrait
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
208 BCE - 206 BCE
Νομισματική αξία
Denomination A (quadruple)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, hair loose at back
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Tripod
Χρονολόγηση
208 BCE - 206 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, hair loose at back
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Tripod

object: 1
Χρονολόγηση
211 BCE - 208 BCE
Νομισματική αξία
Denomination A (quadruple), Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus III right (Type B?)
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
220 BCE - 187 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus III (?) right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 61 έως 70 από συνολικά 70

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος