Νομισματοκοπείο: Bactra
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 70
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horned and bridled horse head right, with flamelike forelock

objects: 4
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Horned and bridled horse head right, with braided, hornlike forelock

objects: 2
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, elderly portrait
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horned and bridled horse head right, with braided, hornlike forelock

objects: 10
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horned and bridled horse head right, with braided, hornlike forelock
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, elderly portrait
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horned and bridled horse head right, with flamelike forelock

object: 1
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Horned and bridled horse head right, with braided, hornlike forelock

objects: 5
Χρονολόγηση
276 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, elderly portrait
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 8
Χρονολόγηση
278 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 3
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, indeterminate to elderly portrait
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing two arrows and resting left hand on grounded bow

objects: 3
Χρονολόγηση
278 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, indeterminate to elderly portrait
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
278 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of ruler right, wearing taenia (no diadem ends)
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horned and bridled horse head right, with braided, hornlike forelock

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Bull walking right

object: 1
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Bull walking right

object: 1
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with long hair
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Cithara
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Owl standing three quarters right
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Club
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Club
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Bow in bowcase on left and club on right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 70

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος